Policy för Vingåkers volleybollklubb 2017-2018

Policy för Vingåkers volleybollklubb 2017 – 2018

Policy för hela VVK

 • Vi representerar VVK som spelare, ledare, föräldrar och styrelsemedlemmar vid träning, matcher och turneringar, på ett korrekt och vänligt sätt mot alla, vi ser till att ingen känner sig utanför, vi låter alla vara med, vi är rädda om utrustning, vi föregår med ett gott omdöme.
 • Verksamheten i VVK ska ge varje spelare tillfälle att utifrån sina egna förutsättningar nå maximal volleyboll utveckling. Målet inom VVK är att alla som spelar i barn/ungdomslag ska kunna nå elitnivå.
 • VVK och dess medlemmar arbetar aktivt mot mobbning, orättvisa och allas lika värde.
 • VVK vill inte att alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller spelare i samband med volleybollaktiviteter.
 • VVK arbetar för en trygg miljö, övergrepp och hot accepteras inte.
 • VVK har nolltolerans mot droger och dopning.

Policy Elitlag

 • När elitlaget reser till matcher och turneringar i VVK´s regi, representerar vi VVK genom att använda VVK´s klubbkläder.
 • Vid matcher och turneringar spelar man för laget och respekterar motståndare och domare.
 • Laget håller ihop vid måltider, övernattning och andra aktiviteter.
 • Som spelare i VVK har man ett personligt ansvar, man respekterar alla i laget, man har en positiv vokabulär, man passar tider, man visar uppskattning, man lyssnar aktivt på tränare, lagledare och sina lagkamrater, och man är rädd om den utrustning som finns.
 • Som spelare i VVK meddelar man i god tid om man inte kan närvara vid träning eller match, man hjälper till att plocka fram inför träning och match, man beträder inte planen innan man har träningstid och man plockar undan efter sig efter träning och match.

Policy Barn och Ungdom

 • Som spelare i VVK har man ett personligt ansvar, man respekterar alla i laget, man har en positiv vokabulär, man passar tider, man visar uppskattning, man lyssnar aktivt på tränare, lagledare och sina lagkamrater, man är en god lyssnare och man är rädd om den utrustning som finns.
 • Barn och ungdomslag övernattar aldrig utan ansvarig ledare/förälder.
 • I ungdomsverksamheten ska alla få spela med sitt lag under turneringar och matcher, som tränare och ledare i ungdomslagen strävar man efter att alla i laget har lika mycket matchtid.
 • Lagen toppas endast under SM.
 • Som spelare i VVK meddelar man i god tid om man inte kan närvara vid träning eller match, man hjälper till att plocka fram inför träning och match, man beträder inte planen innan man har träningstid och man plockar undan efter sig efter träning och match.